Σύλλογος των εν Αθήναις Πρωταίων

Ο Σύλλογος των εν Αθήναις Πρωταίων ιδρύθηκε το 1970 σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία από εικοσαμελή ομάδα πρώην κατοίκων της Πρώτης, οι οποίοι είχαν μετοικήσει και διαμένουν στην Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει έδρα την πόλη των Αθηνών και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία. Μεταξύ των σκοπών του Συλλόγου περιλαμβάνονται:…